101 Câu hỏi về Thánh Thể
Nguyên tác: 101 Questions and Answers on the Eucharist
Tác giả: Giles Dimock, op
Ký hiệu Tác giả: DI-G
DDC: 234.163 1 - Lý thuyết thần học về Bí Tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082645
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082646
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích