Tại sao là Kitô hữu ?
Tác giả: Timothy Radcliffe op
Ký hiệu Tác giả: RA-T
DDC: 262.15 - Giáo dân trong Giáo Hội Học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082649
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 437
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082650
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 437
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích