Trò hề ở Rôma
Tác giả: Henri J. M Nouwen
Ký hiệu Tác giả: NO-H
DDC: 248.3 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo, Thờ phượng, chiêm niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082654
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 150
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082655
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 150
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082831
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 150
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích