Giáo trình - Triết sử Cận đại
Tác giả: Lm. JB. Nguyễn Hữu Thy, Ocist
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082726
Nhà Xuất bản: Học viện Triết Châu Sơn
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích