Dám tha thứ ( Dare to Forgive)
Tác giả: Edward M. Hallowell, M.D.
Ký hiệu Tác giả: HA-E
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082733
Nhà Xuất bản: Tổng hợp thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích