Đặc sủng Mến Thánh giá
Tác giả: Lm. Đào Quang Toản
Ký hiệu Tác giả: ĐA-T
DDC: 255.92 - Giáo đoàn và dòng tu, dòng nữ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082825
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 167
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích