Người trẻ sống đức tin trong xã hội hôm nay
Tác giả: Tổng GP Sài Gòn
Ký hiệu Tác giả: TONG
DDC: 261.01 - Lý thuyết về vai trò của Giáo Hội Công Giáo đối với xã hội trần thế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082881
Nhà Xuất bản: Toà Tổng Giám Mục
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 184
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích