Kinh Kính Mừng
Tác giả: Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Ký hiệu Tác giả: PXCO
DDC: 242.1 - Kinh cầu nguyện với Đức Mẹ Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082883
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 19
Số trang: 191
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích