Quà tặng diệu kỳ
Phụ đề: Truyện giáo dục nhân cách
Nguyên tác: The Present
Tác giả: Johnson Spencer
Ký hiệu Tác giả: JO-S
Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Văn Phước
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008398
Nhà Xuất bản: Tổng hợp thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích