Các nhân đức luân lý
Tác giả: Lm. Paul Cao Chu Vũ, O.P
Ký hiệu Tác giả: CA-V
DDC: 241.4 - Các nhân đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083163
Nhà Xuất bản: Trung Tâm học vấn Đaminh
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích