Tông huấn Familiaris Consortio về những Bổn phận của gia đình Kitô hữu
Phụ đề: Kỷ niệm 30 năm công bố 1981-22/11-2011
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.91 - Công vụ toà Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083168
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 169
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích