Để niềm vui của Anh Em được nên trọn vẹn
Tác giả: Timothy Radcliffe
Ký hiệu Tác giả: TI-R
DDC: 248.85 - Ơn gọi và Sứ vụ của Kitô hữu giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083206
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083207
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích