Ơn linh hứng và chân lý của Sách Thánh
Tác giả: Uỷ Ban Giáo Hoàng Kinh Thánh
Ký hiệu Tác giả: UBGH
DDC: 230.13 - Ơn Linh hứng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083210
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 369
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083211
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 369
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083212
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 369
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích