Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Bồ Đào Nha - (1917-2017)
Tác giả: Kỷ niệm
Ký hiệu Tác giả: NIE
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083238
Nhà Xuất bản: Giáo Xứ Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0085600
Nhà Xuất bản: Giáo Xứ Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích