Tâm lý học (Psychology) - 2019 - S12(249)
Phụ đề: Tạp chí tâm lý học
Tác giả: Tâm lý học
Ký hiệu Tác giả: TLH
DDC: 150.5 - Ấn phẩm định kỳ về tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2019/S249
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083301
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 100
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích