Sự thật về Fatima
Tác giả: Dom Claude Jean Nesmy
Ký hiệu Tác giả: NE-D
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0083725
Nhà Xuất bản: Nxb SOS
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích