Triết lý chợ cá cho cuộc sống - 4
Phụ đề: Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Tác giả: Lundin C. Stephen, Christensen John, Paul Harry
Ký hiệu Tác giả: LU-S
Dịch giả: Ngọc Hân - Thu An, Nguyễn Văn Phước
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008457
Nhà Xuất bản: Tổng hợp thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 133
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích