Nella Verita Del Signore
Tác giả: P. Raimondo Spiazzi O.P
Ký hiệu Tác giả: SP-P
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084480
Nhà Xuất bản: Edizioni Pro Sanctitate, Roma
Năm Xuất bản: 1979
Khổ sách: 22
Số trang: 400
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích