Fiducia
Tác giả: Paul De Jaegher, S.J.
Ký hiệu Tác giả: JA-P
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084481
Nhà Xuất bản: Edizioni Paoline
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 22
Số trang: 436
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích