Il Pozzo Della Reggia
Tác giả: Ignazio Schinella
Ký hiệu Tác giả: SC-I
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084483
Nhà Xuất bản: Rubbettino
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 17
Số trang: 151
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích