Vita Spirituale
Tác giả: R. Garrigou-Lagrange, O.P
Ký hiệu Tác giả: LA-R
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084488
Nhà Xuất bản: Città nouva Editrice
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Số trang: 285
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích