La Nausea
Tác giả: Jean - Paul Sartre
Ký hiệu Tác giả: SA-J
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084506
Nhà Xuất bản: Arnoldo Mondarodi
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Số trang: 191
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích