Gli Esercizi Spirituali
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084626
Nhà Xuất bản: Liberia Editrice Fiorentina
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 22
Số trang: 689
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích