La Spiritualità Cristiana Nell'età Contemporanea
Tác giả: Luigi Boriello
Ký hiệu Tác giả: BO-L
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084703
Nhà Xuất bản: Borla
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 17
Số trang: 503
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích