Sức mạnh huyền bí của con người
Phụ đề: Đời sống tinh thần của con người - chuyên đề
Tác giả: Từ Can
Ký hiệu Tác giả: TU-C
Dịch giả: Nguyễn Hồng Lân, Như Lễ
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008558
Nhà Xuất bản: Văn hóa - thông tin
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 547
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích