La Verdad Os Hara Libres
Tác giả: Thông điệp
Ký hiệu Tác giả: THON
DDC: 261.83 - Thần học xã hội, mối quan hệ và quan điểm giữa các Tôn Giáo, Kitô Giáo và vấn đề xã hội
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0084861
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 22
Số trang: 90
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích