Thông điệp để tất cả nên một (That all may be one)
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ toà Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085014
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích