Người tín hữu giáo dân - Tông huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.91 - Công vụ toà Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085110
Nhà Xuất bản: Cá nhân
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích