Cẩm nang Công Giáo - Tóm lược những điều căn bản, cần thiết để hiểu biết về sống đạo
Tác giả: Rev. Thomas J. Donaghy
Ký hiệu Tác giả: DO-T
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085219
Nhà Xuất bản: Canada
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 12
Số trang: 215
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích