La Missions Du Rédempteur Lettre Encyclique du Souverain pontife Jean-Paul
Tác giả: La Missions
Ký hiệu Tác giả: MIS
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000777
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 16
Số trang: 118
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích