Le Pèlerinage Chrétien
Tác giả: A. M Besnard
Ký hiệu Tác giả: BE-A
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085414
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1959
Khổ sách: 17
Số trang: 150
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích