Le Origini Dell'Uomo, Secondo la scienza, la filosofia e la religione
Tác giả: Vittorio Marcozzi
Ký hiệu Tác giả: MA-V
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085433
Nhà Xuất bản: Casa Editrice A. & C. Milano
Năm Xuất bản: 1954
Khổ sách: 22
Số trang: 143
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích