Fêtes Missionnaires Et Populaires
Tác giả: Khuyết Danh
Ký hiệu Tác giả: KH-D
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085559
Nhà Xuất bản: Paris
Năm Xuất bản: 1945
Khổ sách: 17
Số trang: 234
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích