Lezioni Di Spiritualità Dei Voti Religiosi
Tác giả: Antonio Queralt
Ký hiệu Tác giả: QU-A
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085771
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 1981
Khổ sách: 24
Số trang: 266
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích