Lịch sử triết học - T2: Triết học cận đại và hiện đại
Tác giả: Johannes Hirschberger
Ký hiệu Tác giả: HI-J
DDC: 107.9 - Chuyên đề triết học theo lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0086865
Nhà Xuất bản: Thời đại
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 907
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích