Biblioteca Herder: Historia de la filosofia,Tomo II
Tác giả: Johannes Hirschberger
Ký hiệu Tác giả: HI-J
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Tập - số: II
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087158
Nhà Xuất bản: Herder & Co
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 17
Số trang: 566
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích