Máccô Và Luca, Ba Cuốn Sách Một Tin Mừng, Các Điểm Tham Chiếu Để Đọc
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 226.36 - Chú giải Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087160
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 17
Số trang: 195
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích