50 năm Hồng ân (1967-2017) - Hãy năng lần hạt Mân Côi
Tác giả: Lm. Phạm Văn Phượng
Ký hiệu Tác giả: PH-P
DDC: 255.21 - Dòng Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087621
Nhà Xuất bản: Giáo Xứ Mân Côi
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 193
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088680
Nhà Xuất bản: Giáo Xứ Mân Côi
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 193
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích