Rèn luyện để thành công - T2: Nghệ thuật nhìn người
Phụ đề: Truyện giáo dục nhân cách - Hợp tuyển
Tác giả: Hà Linh (bs)
Ký hiệu Tác giả: HA-L
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008807
Nhà Xuất bản: Lao Động - Xã hội
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 151
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích