Bao nhiêu dấu chân qua
Tác giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 248.83 - Đời sống, hồi ký, nhật ký của các giáo sĩ và tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087745
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 22
Số trang: 234
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích