Catechesi Tradendae - Tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về dạy giáo lý trong thời đại chúng ta
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087864
Nhà Xuất bản: Mất thông tin
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 72
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích