Phân định thiêng liêng
Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, s.j.
Ký hiệu Tác giả: PH-L
DDC: 248.02 - Kinh nghiệm thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087944
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 174
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích