Kể chuyện 2000
Tác giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 255.21 - Dòng Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087951
Nhà Xuất bản: Tu viện Mân Côi Gò vấp
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 25
Số trang: 303
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088648
Nhà Xuất bản: Tu viện Mân Côi Gò vấp
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 25
Số trang: 303
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089196
Nhà Xuất bản: Tu viện Mân Côi Gò vấp
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 25
Số trang: 303
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích