Vì Ta muốn lòng nhân
Tác giả: Nguyễn Đình Chiến
Ký hiệu Tác giả: NG-C
DDC: 224.06 - Sách ngôn sứ Hôsê
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087953
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 228
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087954
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 228
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích