Martin Heidegger - Vật, Xây ở suy tư, Nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật, Tồn tại và thời gian (dẫn nhập)
Tác giả: Martin Heidegger
Ký hiệu Tác giả: HE-M
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087958
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 22
Số trang: 455
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích