How Philosophy works (Hiểu hết về triết học)
Tác giả: Marcus Weeks
Ký hiệu Tác giả: WE-M
DDC: 104 - Dẫn luận tổng quát
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087959
Nhà Xuất bản: Nhã Nam
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 22
Số trang: 253
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích