Homo Deus - Lược sử tương lai
Tác giả: Yuval Noah Harari
Ký hiệu Tác giả: HA-Y
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087960
Nhà Xuất bản: Nhã Nam
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 22
Số trang: 508
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích