Khắc kỷ - Từ Zeno đến Marcus Aurelius
Tác giả: Ryan Holiday
Ký hiệu Tác giả: HO-R
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087964
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 419
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích