Michel Foucault
Tác giả: Sara Mills
Ký hiệu Tác giả: MI-S
DDC: 146.34 - Các chuyên đề trong Triết học duy vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087965
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 319
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích