Cái thiện: Hành trình kiếm tìm tự ngã chân chính
Tác giả: Nishida Kitaro
Ký hiệu Tác giả: KI-N
DDC: 181.12 - Triết học viễn Đông, Nhật Bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087966
Nhà Xuất bản: Tổng Hợp, TP. HCM
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 22
Số trang: 302
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích